Quy trình mẫu đối với Ngân hàng

Tên quy trình mẫu tham khảo

Một số tên quy trình mẫu tham khảo đối với khách hàng : Liên hệ 0936382222 | 0922333636 để được tư vấn.

STTTên quy trìnhTên quy trình

1

Chạy chương trình và kiểm tra kết quả trùng port

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Chạy chương trình và kiểm tra kết quả trùng port XRPA.Xbank.1

2

Check giao dịch sao kê đồng bộ lên EMB

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Check giao dịch sao kê đồng bộ lên EMB XRPA.Xbank.2

3

Vận hành F2B hàng ngày

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Vận hành F2B hàng ngày XRPA.Xbank.3

4

Quản trị User

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Quản trị User XRPA.Xbank.4

5

Nhận điện tại phòng tác nghiệp

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Nhận điện tại phòng tác nghiệp XRPA.Xbank.5

6

Báo có tiền về cho KH sau khi hoàn tất việc chuyển khoản quốc tế

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Báo có tiền về cho KH sau khi hoàn tất việc chuyển khoản quốc tế XRPA.Xbank.6

7

Kiểm tra và phê duyệt các giao dịch chuyển tiền thường Citad

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Kiểm tra và phê duyệt các giao dịch chuyển tiền thường Citad XRPA.Xbank.7

8

Kiểm tra và phê duyệt các giao dịch chuyển tiền nhanh Napas

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Kiểm tra và phê duyệt các giao dịch chuyển tiền nhanh Napas XRPA.Xbank.8

9

Đăng ký dịch vụ qua Internet Banking

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Đăng ký dịch vụ qua Internet Banking XRPA.Xbank.9

10

Đăng ký dịch vụ VN-TOPUP

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Đăng ký dịch vụ VN-TOPUP XRPA.Xbank.10

11

Xử lý hồ sơ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm trên hệ thống

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Xử lý hồ sơ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm trên hệ thống XRPA.Xbank.11

12

Chấm dữ liệu MM (MoneyMarket), phát hiện deal chênh lệch

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Chấm dữ liệu MM (MoneyMarket), phát hiện deal chênh lệch XRPA.Xbank.12

13

Chấm dữ liệu FX (ForeignExchange), phát hiện deal chênh lệch

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Chấm dữ liệu FX (ForeignExchange), phát hiện deal chênh lệch XRPA.Xbank.13

14

Chấm dữ liệu Bond (Trái phiếu), phát hiện deal chênh lệch

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Chấm dữ liệu Bond (Trái phiếu), phát hiện deal chênh lệch XRPA.Xbank.14

15

Báo cáo giao dịch Commo gửi khách hàng

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Báo cáo giao dịch Commo gửi khách hàng XRPA.Xbank.15

16

Trả lương theo lô

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Trả lương theo lô XRPA.Xbank.16

17

Tra soát giao dịch chuyển tiền nhanh nội địa luồng iss (GD từ MB sang NH khác)

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Tra soát giao dịch chuyển tiền nhanh nội địa luồng iss (GD từ MB sang NH khác) XRPA.Xbank.17

18

Tra soát giao dịch chuyển tiền nhanh nội địa luồng ACQ (GD từ NH khác sang MB)

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Tra soát giao dịch chuyển tiền nhanh nội địa luồng ACQ (GD từ NH khác sang MB) XRPA.Xbank.18

19

Đối soát dịch vụ VNPay

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Đối soát dịch vụ VNPay XRPA.Xbank.19

20

Xử lý yêu cầu khách hàng

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Xử lý yêu cầu khách hàng XRPA.Xbank.20

21

Báo cáo thông tin từ các ngân hàng đối thủ

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Báo cáo thông tin từ các ngân hàng đối thủ XRPA.Xbank.21

22

Tạo mới danh mục quản lý tài sản cho các khách hàng

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Tạo mới danh mục quản lý tài sản cho các khách hàng XRPA.Xbank.22

23

Giám sát hạn mức tín dụng

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Giám sát hạn mức tín dụng XRPA.Xbank.23

24

Tạo mới thông tin khách hàng trong quá trình sát nhập ngân hàng

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Tạo mới thông tin khách hàng trong quá trình sát nhập ngân hàng XRPA.Xbank.24

25

Quản lý các khoản mua sắm ngoài

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Quản lý các khoản mua sắm ngoài XRPA.Xbank.25

26

Gửi thông báo tiền phạt

Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Gửi thông báo tiền phạt XRPA.Xbank.26

Last updated