A - Giới thiệu chung VietQR API

(Tài liệu Kỹ thuật API - VietQR)

API - Tài liệu kỹ thuật kết nối Tạo mã VietQR và nhận Biến động số dư đối soát - Ver.20240320.API

Giới thiệu

Dịch vụ thanh toán bằng mã VietQR là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện việc kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử để thực hiện các giao dịch thanh toán bằng mã VietQR giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các ngân hàng, từ đó cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán bằng mã VietQR tại các đơn vị chấp nhận thanh toán bằng cách sử dụng Ứng dụng thanh toán mã QR. ̣( Nguồn : https://napas.com.vn/dich-vu-thanh-toan-bang-ma-qr-182220812174214287.htm )

Thông tin liên hệ và hỗ trợ : 1900 6234 hoặc Dũng 0332 556 499

1 - Giới thiệu

API này được thiết kế để hỗ trợ kết nối thanh toán trên đa nền tảng, cung cấp giải pháp linh hoạt và tiện lợi cho các máy bán hàng tự động, thiết bị IoT, và các trang thương mại điện tử.

2 - Tính Năng Chính:

API trả callback giao dịch thanh toánHỗ Trợ Mã QR: Tạo mã QR để thanh toán qua ứng dụng của các ngân hàng và ví điện tử tại Việt Nam.

Tiện ích : API số tiền thanh toán bằng giọng nói

Mã QR hỗ trợ thanh toán bằng APP của tất cả các ngân hàng và ví điện tử tại Việt Nam

3 . Đối Tượng Người Dùng Mục Tiêu

API này phù hợp với:

Nền tảng hệ thống doanh nghiệp, quản trị nội bộ đối soát tự động

Hệ thống Các Máy Bán Hàng Tự Động và Thiết Bị IoT: Dễ dàng tích hợp để nhận callback từ giao dịch và thực hiện khớp lệnh thanh toán tự động.

Các khách hàng sử dụng hệ thống phần mềm cần kết nối thanh toán đối soát tự động như CRM, ERP, Phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng.

Tạo QR Động: Sử dụng link VietQR để tạo mã QR động, hỗ trợ thanh toán linh hoạt.

Mô hình chuẩn :

Quy trình trả callback, thông báo giao dịch và kiểm tra, đối soát tự động

Ngày cập nhật mới nhất : 21/03/2024

Thông tin liên hệ và hỗ trợ : 1900 6234 hoặc Dũng 0332 556 499

Ngày thay đổi

Vị trí

thay đổi

Lý do

Người sửa

Phiên bản cũ

Mô tả thay đổi

Phiên bản mới

20 Jan 2024

None

Cập nhận lại fomat để dễ truy cứu tài liệu

Hiếu Phạm

DEV

Ver.20230913

Chỉnh lại fomat

Ver.20240120

21 March 2024

None

Cập nhật tiêu đề danh mục, phụ lục

Đỗ Đăng Dũng

Kỹ thuật

Ver.20240120

Cập nhật tiêu đề

Ver.20240321

Tài liệu Kỹ thuật API

Last updated