Golive

Hướng dẫn golive dịch vụ sau khi test thành công

Hướng Dẫn Chuẩn Bị Go-Live

Chúc mừng quý khách đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thành công! Bây giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào giai đoạn Go-Live. Dưới đây là các thông tin và tài nguyên hỗ trợ cần thiết:

Liên Kết Tài Khoản Ngân Hàng với VietQR:

Chuyển Sang Môi Trường Thực Tế (Golive):

Hoàn thiện thủ tục và giấy tờ cần thiết.

Cập nhật thông tin cuối cùng để kết nối.

  • Cung cấp thông tin cần thiết cho môi trường Live (domain/IP&Port, apiGetToken, apiCallback, username, password, bankAccount).

  • VietQR sẽ cung cấp username và password cho API get token.

Thực hiện Accepted test.

VietQR sẽ thực hiện golive và thông báo cho bạn.

4.1 - Hoàn thiện thông tin giúp khách hàng dễ sử dụng thanh toán

4.1.1 - Tài liệu hướng dẫn thương hiệu :

Thương hiệu và chuẩn nghiêm thu VietQR - Google Tài liệu

4.1.2 - Xác nhận thương hiệu và chuẩn bị golive (online):

(đại diện kỹ thuật 2 bên xác nhận bằng)

Liên Hệ Go-Live:

Email Hỗ Trợ: sales@vietqr.vn

Hotline Hỗ Trợ: 19006234 - 0332556499 (Mr.Dũng)

Website Thông Tin: VIETQR.VN | VIETQR.COM | VIETQR.ORG

Last updated