Kết nối Golive

Hướng dẫn chi tiết cho việc test kết nối và golive

Bước 1 : Khởi tạo môi trường Test

Bước 2 : Test thành công dựa trên các giao dịch giả lập

Bước 3 : Liên hệ Cán bộ Kinh doanh VietQR để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và Golive hệ thống

Một số lưu ý :

Môi trường Test :

Môi trường Test là môi trường được tạo ra nhằm mục đích kết nối giai đoạn thử nghiệm giữa đối tác và VietQR.

Tất cả các giao dịch trong môi trường test (UAT VIETQR) đều là giả định thanh toán thành công, trên thực tế thì hoàn toàn giao dịch không có thật cho đến khi Golive.

Tuy nhiên giai đoạn này khách hàng cũng cần phải liên kết ngân hàng với APP VietQR trước đó, hoặc có thể sử dụng các tài khoản test của nhân viên VietQR cung cấp.

Nếu đã có tài khoản và liên kết trước thì đối tác thiết lập trước các đường dẫn như mục Test => Chuẩn bị

Khách hàng tự tạo môi trường test kết nối

Sau khi khách hàng đọc tài liệu và xây dựng đủ cấu hình cần thiết khách hàng có thể tự khởi tạo môi trường test, sau đó nhờ nhân viên của VietQR kích hoạt.

  • Liên hệ để được hướng dẫn: Dũng 0332 556 499

  • Tự tạo trên cổng thông tin : VietQR.vn

  • Mục tích hợp và kết nối => API service

Golive

Điều kiện:

  • Ký kết hợp đồng theo quy định

Thực hiện Golive - Liên hệ Dũng 0332 556 499

Last updated