Quy trình mẫu cho Doanh nghiệp

STTTên bộ phậnTên quy trình/Tác vụ

1

Phòng mua Hàng

Quy trình cài đặt chương trình khuyến mại

2

Phòng mua Hàng

Quy trình điều phối luân chuyển hàng hóa

3

Phòng mua Hàng

Quy trình đặt hàng

4

Trải nghiệm KH

Chăm sóc kh sau bán

5

Trải nghiệm KH

Giám sát vận hành

6

Trải nghiệm KH

Phòng chống thất thoát

7

Trải nghiệm KH

Tổng hợp báo cáo

8

Thương mại Điện tử

Khai báo thông tin đơn hàng lên kho vận

9

Thương mại Điện tử

Theo dõi chấm công

10

Thương mại Điện tử

Quản lý layout trưng bày

11

Thương mại Điện tử

Điều vận đơn hàng theo tuyến

12

Thương mại Điện tử

Kế toán thu tiền từng đơn, cập nhật doanh thu

13

Thương mại Điện tử

Update trạng thái đơn hàng

14

Thương mại Điện tử

Đăng nhập platform vào trang TMĐT lấy thông tin

15

Thương mại Điện tử

Cảnh báo về chỉ số vận hành

16

Thương mại Điện tử

Cập nhật thông tin chính sách khuyến mãi trên mọi sàn thương mại điện tử

17

Thương mại Điện tử

Check comment xấu, đánh giá thấp để liên hệ KH

18

Thương mại Điện tử

Đếm traffic KH

19

Kế Toán

Báo cáo dòng tiền hàng ngày hiện hữu

20

Kế Toán

Dự báo dòng tiền

23

Kế Toán

Tạo lệnh thanh toán ngân hàng

21

Kế Toán

Đối soát tiền giao dịch

22

Kế Toán

Xuất hóa đơn trên hệ thống

24

Kế Toán

Hóa đơn chí phí

25

Kế Toán

Báo cáo Thuế

26

Kế Toán

Nhập thông tin trong hóa đơn điện tử khi xuất HĐ

27

Kế Toán

Phương thức thanh toán

28

Kế Toán

Nhắc nhở hoàn ứng

29

Kế Toán

Bảng lương vận chuyển

30

Kế Toán

Kí HĐ trong ngày

31

Phòng Nhân sự

Thông báo kết thúc thử việc

32

Phòng Nhân sự

Hệ thống HRM, list thông tin BHXH và đẩy lên Efile (báo tăng, báo giảm)

33

Phòng Nhân sự

Nhắc nhở chấm công, đi làm muộn,

34

Phòng Nhân sự

Gửi thư cmsn, thư thông báo nhân viên mới/nghỉ việc, thư cảm ơn nv nghỉ việc

35

Phòng Nhân sự

Báo cáo thông tin tuyển dụng. Cập nhật trạng thái tuyển dụng.

36

Phòng Nhân sự

Thông báo offer

37

Phòng Nhân sự

Ghi nhận sai sót về trả lương

38

Phòng Nhân sự

Hệ thống báo cáo nhân sự: doanh thu, sản phẩm, chi phí lương/doanh số

39

Phòng Nhân sự

Thông báo bổ nhiệm, điều chuyển nhân sự

40

Phòng Nhân sự

Kí HĐLĐ điện tử

41

Phòng Nhân sự

Chuyển dữ liệu từ HRM sang netsuit chi phí lương

Last updated