Test các App Ngân hàng

Test APP các ngân hàng với Mã VietQR hiện tại

Test APP

Các ngân hàng và ví điện tử đã test:

MB Bank, Vietcombank, TP Bank, Timo Bank, TechcomBank, ViettinBank, MOMO, Viettel Money, Zalo Pay

1. MB Bank: sửa được số tiền và nội dung (nội dung có dấu phẩy)

sửa được nội dung và số tiền (nội dung có dấu phẩy)

2. VietCombank: không sửa được (nội dung có dấu phẩy)

3. Momo: Không sửa được (nội dung có dấu phẩy) 2. MoMo sửa được nội dung không sửa số tiền

MOMO có trường hợp sửa được, trường hợp không.

1. MOMO sửa được nội dung (nội dung có dấu phẩy)

2. ZaloPay sửa được nội dung (nội dung có dấu phẩy)

1. VietinBank không sửa được

4. Timo sửa được số tiền và nội dung

5. ZaloPay sửa được số tiền và nội dung

1.Techcombank không sửa được

- Zalo Pay sửa được số tiền và nội dung.

Last updated