Hướng dẫn tự khởi tạo môi trường test

Bước 1 - Mở tài khoản VietQR ID, Theo như hướng dẫn mục 1 - Mở tài khoản và kết nối nhận biến động số dư.

Bước 2 : Đăng nhập và khai báo tham số để khởi tại môi trường kết nối theo hướng dẫn trên hình vẽ.

Mọi chi tiết hướng dẫn liên hệ hotline 0332556499 (zalo), hoặc 0922333636

Giải thích các thông số 👍

1 - Tên đại lý - Là ký tự , tên đại ký để chúng tôi phân biệt đại lý trên hệ thống, khuyến nghị từ 10 đến 12 ký tự.

2- Url kết nối hoặc IP Port, bạn có thể chọn phương thức nhận biến động số dư qua url hoặc ip, Port,

Lưu ý : không hỗ trợ môi trường local host

3 - Cung cấp user và Pass để trao đổi truyền dữ liệu từ phía server của khách hàng, user và Pass này được dùng để lấy Tokẻn xác thức từ hệ thống API get Tocket, được cấu hình theo dạng Basẻ Authentication

  • Bạn có thể đăng ký gửi link webhook Google, Lark, Telegam, chúng tôi sẽ tự động gửi call back môi trường test để quý khách chủ động test và nhận thông báo giao dịch test

Last updated